Bestyrelsesmedlemmer 2022

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Tekniks konsulten

Bente Elvert (på valg i lige år)

Peter Hesk (på valg i ulige år)

Mie S. Rasmussen (på valg i lige år)

Ib Kristensen (på valg i ulige år)

Lone Danielsen (på valg i lige år)

Martin Kusk (på valg i ulige år)

Jakob Sarp 

 

Filmgruppen (på valg i lige år)

Kontaktperson: Mie S. Rasmussen

Bente Elvert

Kathrine Kim Keldebæk

Martin Kusk (gæstemedlem)

Driftsgruppen (på valg i lige år)

Kontaktperson: Mie Rasmussen

Bjørn Ole Blikdal

Frede Hansen

Gregers Møller

Medlems- og passergruppen (på valg i lige år)

Kontaktperson: Lone Danielsen

Charlotte Hansen

Vivi Heller Jensen

 

Filmteknikkergruppen (på valg i lige år)

Kontaktperson: Jakob Sarp

Niels Westphael

Erik Rasmussen

Poul Erik Pedersen

Kathrine Kim Keldebæk

Steen Rønne

Mie Rasmussen

IT og alarm gruppen (på valg i lige år)

Jakob Sarp

Niels Westphael

Kioskgruppen (på valg i lige år)

Lone Danielsen

Gitte Hemmingsen

Børnefilmklubben - ansvarlighed for sliksalg (på valg i lige år)

Mie S. Rasmussen

Lone Danielsen

Bente Elvert

Seniorbio (på valg i lige år)

Poul Erik Pedersen

Bjørn Ole Blikdal

Bo Løvgreen

Mediegruppen (på valg i lige år)

Facebook

Anja Raun

Hjemmesiden

Mie S. Rasmussen

Kathrine Kim Keldebæk