Bestyrelsesmedlemmer 2020

Formand

Næstformand

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Suppleant

Bente Elvert (på valg i lige år)

Peter Hesk (på valg i ulige år)

Mie S. Rasmussen (på valg i lige år)

Ib Kristensen (på valg i ulige år)

Lone Danielsen (på valg i lige år)

Jakob Sarp (på valg i ulige år)

Ole Skaarup (på valg i ulige år) 

 

Filmgruppen (på valg i lige år)

Kontaktperson: Mie S. Rasmussen

Bente Elvert

Kathrine Keldebæk

Peter Hesk

Laila Ferdin

Driftsgruppen (på valg i lige år)

Kontaktperson: Ole Skaarup

Bjørn Ole Blikdal

Frede Hansen

Gregers Møller

Medlems- og passergruppen (på valg i lige år)

Kontaktperson: Lone Danielsen

Mie S. Rasmussen

Pia Tangemann

Charlotte Hansen

Filmteknikkergruppen (på valg i lige år)

Kontaktperson: Jakob Sarp

Niels Westphael

Erik Rasmussen

Poul Erik Pedersen

Kathrine Keldebæk

Steen Rønne

Tobias Sølling

IT gruppen (på valg i lige år)

Jakob Sarp

Niels Westphael

Kioskgruppen (på valg i lige år)

Lone Danielsen

Gitte Hemmingsen

Bjørn Ole Blikdal

Børnefilmklubben - ansvarlighed for sliksalg (på valg i lige år)

Mie S. Rasmussen

Lone Danielsen

Bente Elvert

Seniorbio (på valg i lige år)

Poul Erik Pedersen

Bjørn Ole Blikdal

Bo Løvgren

Alarmgruppen (på valg i lige år)

Jakob Sarp

Mediegruppen (på valg i lige år)

Facebook

Anja Raun

Fini Forchhammer

Hjemmesiden

Mie S. Rasmussen

Kathrine Keldebæk